Pjesma Livnu

Ispis Autor Milan Mihaljević - Rosin Subota, 14 Veljača 2009 20:35


livno


Livno, roda hrvatskoga
Livno, roda junačkoga

Jelovača i Borova glava
odakle te jutrom sunce obasjava.
Sa zapadne strane, kruže te Dinare,
i okolo sela, ljepotom nakićena.
Livno, grade na Bistrici
Livno, grade kod Gorice

Sa sjevera Cincar Crvenice
pod kojim si se skrilo, kao dijete u majčino krilo.
Tvoje polje ljepše, neg drugo ikoje
po kojemu teku Bistrica, Žabljak i Sturba.
Livno, vijeka duga
Livno, vijeka duga

S vrh Troglava, Kamešnice, Golije i Tušnice
s tih visina, gledati te je milina.
Tvoji horizonti i kotline, lijepi su
kad je proljeće, ljeto, jesen ili zima.
Livno, moje mjesto divno
Livno, moje mjesto drago

Nad tobom kule, kao stražari mira
u kojima se povijest skriva.
Ispod Crvenica, Bistrica izvire iz pećina
koja u svom toku mnoge tajne nosi.
Livno, grade moj ponosni
Livno, čuvao te sveti IvoU Beču, 21.3.1968.
                                                                                                         Milan Mihaljević
                                                                                   slikar i kantautor gore spjevane pjesme
&