Ti si ovdje : Home // Priče // Priče Drage Mihaljevića // Obiteljska loza Ivkovića-Perića

Obiteljska loza Ivkovića-Perića

IspisE-mail Autor Drago Mihaljević Petak, 27 Ožujak 2009 11:46

ivkovici_list

1.3. NIKOLA (Niko) treći sin Ivana i Kate Janković, r. 1805. Jedan Nikola Ivković umro 1859. godine
Ivana (Iva) Velić iz Vržerala, vinčani 1824. Jedna Ivana umrla 1857. (s 58 godina)
Dica: Marta 1825., Mate 1827., Ilija 1830., Jure 1832., Grgo 1833., Anđa 1835., Ruža 1839., Agata 1842., Luca 1843., Petronila 1846., Tomica 1848.
Od trojice sinova: Mate, Ilije i Jure su današnji potomci, a što je bilo s Grgom (je li umro prije ženidbe ili …), nisam mogao utvrditi.

Ilini

1.3.1. MATE sin Nikole i Ivane Velić, r.1827. Ovaj Mate se 1881. svojeručno potpisuje kao kupac zemljišta u kupoprodajnom ugovoru, koji se čuva u arhivu livanjskog suda
1. Ruža Mioč iz Sturbe, vinčani 1851., umrla 1885. s 58 godina
Dica: Kata 1851., Nikola 1854., Toma 1856., Mara 1859., Jandre 1861., Jandre i Mara 1862. bliznad, Luca 1865., vinčana 1885.,  Toma krizman 1872.
2. Tomica Badrov, vinčani 1886., umrla 1893. s 50 godina
Dica:

1.3.1.1. NIKOLA sin Mate i Ruže Mioč iz Studbe, r.1854-1927.
1. Mara Mihaljević, r. 1851., vinčani 1872., umrla 1922., ćer Luke i Ane
Dica: Stipan 1873., Jandre 1875., Nikola 1880., Agnet(z)a 1883., Srićko 1885. + 1886., Mate 1887. + 1890., Matija 1890. + 1890., Matija 1892. + 1893.
2. Anđa Mihaljević, r. 1888., udovica iza Ive Šulina, vinčani 1923., ćer Antone i Luce
Dica: u selu se sa sigurnošću priča da je Anđa u braku s Nikolom rodila samo jedno žensko dite koje je umrlo. Kad je mala umrla, umro i Nikola, ona se udala i odnila pola ise koju je podilila dici iz prvog braka

1.3.1.2. TOMA sin Mate i Ruže Mioč iz Studbe, r.1856 + 1928. od starosti
Jela Duvnjak, iz Grgurića, vinčani 1876., umrla 1921.
Dica: Šimun 1877., Ilija 1880. + 1885., Bože 1884. + 1888. kozomak, Ilija 1886., Bariša 1889. + 1891., Ivan 1891. + 1894.

1.3.1.2.1. ILIJA zv. Ile sin Tome i Jele Duvnjak, r. 1886., umro 1972.
Janja Bandov, r. 1882., vinčani 1903.
Dica: Anđa 1905., Ante 1907., Ivan 1912., Rudolf 1920. neoženjen nestao 1944. godine, Frano i Jela 1923. – bliznad (Frano neoženjen, kao hrvatski vojnik-ustaša »poginuo 9.06.1944. kod Ludbrega u borbi protiv partizana, pokopan u Ludbregu 13.VI 1944., pokopao brat Rudolf i suborci ustaše. Smrt svjedoči 14. sat. 1. pukovnije P.T.S. pog, nastavnik Kos Kegljević»), Rosa 1926.+1937. vrućica
Najstariji sin Ante (1907.) je 20-ih godina prošlog stoljeća otiš'o na rad u Francusku, tamo se oženijo i umro.

1.3.1.2.1.1. IVAN sin Ilije i Janje Bandov r. 1912., umro 1997.
Ruža Mihaljević, r. 1911., vinčani 1937., umrla 1982.?
Dica: Anđa 1937.?, Ivka 1939., Ana 1941.+1942., Ante 1950.

1.3.1.2.1.1.1. ANTE sin Ivana i Ruže Mihaljević, r.1950.
Kata Ivković ćer Bariše, r. 1954., vinčani 1971.
Dica: Dinko 1972., Divna 1974., Bariša 1983.

1.3.1.2.1.1.1.1. DINKO sin Ante i Kate Ivković, r.1972., odselijo u Livno
Ivana Badrov iz Grboreza, r.1976., vinčani 1997.
Dica:

Rafini

1.3.2. ILIJA sin Nikole i Ivane Velić, r.1830., brat Matin
1. Kaja Brešić (Mikulić) s Megdana, vinčani 1855., umrla 1888.
Dica: Ivan 1856., Ivan 1858., Iva 1860., Iva 1861., Mate 1863., Tomica 1866., Rafo 1869., Ante 1870., Jandre 1872.,
2. Anđa Lukač vinčani 1889.
Dica:

1.3.2.1. IVAN sin Ilije i Kate Mikulić, r. 1856. umro 1894. s 38 godina od suhe, ukopala Kaja Ljubičić.
1. Kata Kelava iz Dobrog, vinčani 1876.
Dica:
2. Kaja Ljubičić iz Prisoja
Dica: Celija (Cecilija) 1883., Rafo 1885.+, Iva 1886., Anđa 1889., Cvita 1892., Tomica 1894.+.

1.3.2.2. IVAN sin Ilije i Kate Mikulić, r. 1858.
Matija Perišić iz Potočana, vinčani 1878. umrla 1880. s 23 godine?
Dica:
Jesu li ova dvojica jedna osoba? Teško je pretpostaviti da su dali isto ime dvojici sinova za redom. Virovatno je prvi umro pa su drugom dali isto ime, a ovaj se tri put ženijo. Iza njih (njega) nije ostalo potomaka ili su negdi odselili?

1.3.2.3. MATKO sin Ilije i Kaje, r. 1863., umro 1924. od "zaduha"
Mara Barišić iz Šuice
Dica: Rafo 1890., Tomica 1892.+, Tomica 1895., Kata 1897.+, Pavo 1904.

1.3.2.3.1. RAFO sin Matka i Mare Barišić, r. 1890. godine
Ivka Ćubela zv. Draga, iz Potkraja (Grgurića), r. 1889., umrla 19...
Dica: Cela 1914., Mirko 1916., Milka 1919., Ana 1921., Mate 1924., Frano 1925. - neoženjen, nestao u vrijeme 2. svjetskog rata

1.3.2.3.1.1. MIRKO sin Rafe i Ivke Ćubela, r.1916. umro …
Jela Periša iz Potočana, r.1914., vinčani 1939., umrla 1973.
Dica: Ivo 1939.+1939., Jozo 1942.

1.3.2.3.1.1.1. JOZO sin Mirkin i Jele Periša, r. 1942.
Mila Mihaljević iz Potočana, r.1946., vinčani 1965.
Dica: Mate 1966., Zdenka 1968., Diana 1970.

1.3.2.3.1.1.1.1. MATE sin Joze i Mile Mihaljević, r.1966. odselijo u Zagreb
Božana Braovac iz Sturbe, r.1970., vinčani 1991.
Dica: Marija, Josip i Ana

1.3.2.3.1.2. MATE sin Rafe i Ivke ćubela, r. 1924., odselijo u Vukovar
Ruža Mihaljević ćer Alekse iz Potočana, vinčani 1945.
Dica: Eduard, Frano, Branko i Ivica

1.3.2.3.2. PAVO sin Matka i Mare Barišić, rođen 1904., umro 1955. "Satrala ga kola…13.8.1955."
Jakovica Mihaljević ćer Ante (Šatunova) r. 1919., vinčani 1938., poslim Pavine smrti s dicom se priselila kod ćaće, di je proživila ostatak života i odgojila dicu, umrla 1994.
Dica: Bože, Ivo, Ante, Jakov, Mate, Marija 1951. i Frano

1.3.2.3.2.1. BOŽE sin Pave i Jake Mihaljević, r. 1939.
Franjka Pravdić iz Dobrog, r. 1940., vinčani 1959.
Dica: Kata 1966., Pavo i Suzana r.1972. bliznad

1.3.2.3.2.2. IVO sin Pave i Jakovice Mihaljević, r. 1940., odselijo na Brinu
Zora Zrno iz Galečića, r.1944., vinčani 1963.
Dica: Ivka 1965. i Pavo

1.3.2.3.2.2. PAVO sin Ive i Zore Zrno, r. 1969.
Jaka Jurič iz Duvana (Kolo), r. 1972., vinčani u Zagrebu 1995.
Dica: Mateja 1996. i Iva 1999/2000.

1.3.2.3.2.3. ANTE zv. Antiša sin Pave i Jakovice, r.1943., odselijo u Livno
Luca Mihaljević ćer Bože Čečurina, r. 1948., vinčani 1968.
Dica: Pavka 1969, Bože i Jakov - svi odselili u Zagreb

1.3.2.3.2.3.1. BOŽE sin Antišin i Lucin, r. 1970., odselijo u Zagreb
Katica Djak iz Novog Travnika, r. 1973., vinčani u Zagrebu 2005.
Dica: Frano 2008.

1.3.2.3.2.4. JAKOV zv. Jakiša sin Pave i Jakovice, r.1946., odselijo u Australiju  
Iva Brešić s Megdana, r.
Dica: Pavo, Klaudija 1974., Marija i Marijana 1977. (bliznice)

1.3.2.3.2.4.1. PAVO sin Jakišin i Ive Brešić, r. 1972. u Australiji
Kylie Thompson iz Brisbanea, r. 1973., vinčani 2003. u Gold Coastu
Dica: Matea 2005.

1.3.2.3.2.5. MATE sin Pave i Jakovice Mihaljević, r. 1948., odselijo u Livno
Kata Mihaljević ćer Mate Đulina, r. 1958., vinčani 1974.
Dica: Pavo 1976. i Tina 1980.

1.3.2.3.2.6. FRANO sin Pave i Jakovice Mihaljević, r. 1953.
Jelica Marelja iz Potkraja, r.1957., vinčani 1983.
Dica: Ivan 1984., Krešimir 1987., Pavka 1991., Mario 1994.

Jurini

1.3.3. JURE sin Nikole i Ivane Velić, r. 1832.
Anica Mihaljević iz Vučića, vinčani 1858.
Dica: Anđa 1860.+1939., Ruža 1862., Ruža 1863., Matija 1866., Petar 1868., Jozo 1870., Jakov 1872., Jakov 1874., Marko 1878., Ante 1881., Matija 1866.

Jurini - Perini

1.3.3.1. PERE sin Jure i Ane Mihaljević, r.1868., umro 1940., staračka slabost
Ruža Dolić iz Gubera, vinčani 1890., umrla 1944., oko 75 godina od zaduhe
Dica: Martin 1892.+1893., Martin 1895., Veselko, Stipe 1900., Stana 1910.+1936. sušica, Jure 1913., Bože 1904.+1937. umro u Francuskoj kao momak u Parizu u bolnici sv. Ante

1.3.3.1.1. VESELKO sin Pere i Ruže Dolić
Kata Pavičić – Šesto, vinčani 1921., umrla 1986.?
Dica: Radoslav 1924., neoženjen, kao hrvatski vojnik nestao u vrijeme 2. svjetskog rata, Ana udana za Marjana Sušina, Milka 1934.+1936.kašalj, Mara 1936.+1936. vrućica

1.3.3.1.2. STIPE sin Pere i Ruže Dolić, r. 1900., umro 1945. prehlada - prizebo na Kruzim, kamo su ga odveli partizani, od čega je kasnije umro
1. Matija Hrsto Maglica iz Grgurića, r. 1905., vinčani 1931., umrla 1933. bubrežna bolest
Dica: Ivan 1933.+1933. slabo rođeno
2. Milka Mihaljević, r. 1909., vinčani 1934., ćer Ante i Luce Perković, divojka
Dica: Dragutin 1934.+1935. kozomak, Mara 1937.udana za Stojana Mihaljevića u Potočane, Matija udata za Krstanovića i Stana udata za Pašalića

1.3.3.1.3. JURE sin Pere i Ruže Dolić, r. 1913., umro 2002.?
Agata (Kika) Mihaljević, r. 1914., vinčani 1939.?, umrla 2000.
Dica: Vinko, Anđa, časna i Luca

1.3.3.1.3.1. VINKO sin Jure i Kike, r. 1940.
Dobrila Kelava iz…, r.1947., vinčani 1965.
Dica: Božo 1966., Pero 1972., Milan 1974.

1.3.3.1.3.1.1. BOŽE zv. Boškan, sin Vinka i Dobrile, r. 1966., odselijo u Zagreb
Verica Ljubas iz…, r.1966., vinčani 1996.
Dica:

1.3.3.1.3.1.2. PERE sin Vinka i Dobrile, r.1972.
Ivka Marijan iz Ljubunčića frizerka, r.1969.?., vinčani 1998.
Dica: Maja 2000., Lucija 2002.

1.3.3.1.3.1.3. MILAN (Mićo) sin Vinka i Dobrile, r.1974., odselijo u Zagreb

Jurini - Mutanovi

1.3.3.2. JOZO zv. Muja drugi sin Jure i Ane Mihaljević, r.1870., umro 1944. od zaduhe «nedavno se ispovjedio, a sada ga našli mrtva. čuvao ovce. četiri vuka udare mu u ovce i on trčeći za ovcama ostane mrtav».
Mara Vidović iz Dobrog, 1870., vinčani 1872., umrla 1936. zaduha
Dica: Ivo 1903.

1.3.3.2.1. IVO sin Joze i Mare Vidović, r. 1903., umro 1989.
1. Mara Mihaljević iz Potočana r. 1907., vinčani 1924.
Dica: Zorka 1927.+1928.kašalj, Mirko 1934.+1934. kašalj, Ivo 1936.+1936. vrućica, Bojko, Anđa, Ana 1941.+1943. kašalj, Draga 1943.?, Jakov (Jakiša) 1949.
2. Mila Krišto ćer Joze, r. 1919., vinčani 1951., udovica
Dica: Jela 1952.

1.3.3.2.1.1. BOŽE zv. Bojko sin Ive i Mare Mihaljević, r.1937.
Kata Konta iz ………, r…1938…?, vinčani …..
Dica: Marija 1958., Mladen 1960., Josip 1965.+1966.

1.3.3.2.1.1.1. MLADEN sin Bojke i Kate, r.1960.
Blaženka Markov iz Livna, r. 1959., vinčani ...
Dica: Zvonimir

1.3.3.2.1.2. JAKOV zv. Jakiša sin Ive i Mare Mihaljević, r.1949.
Josipa Konta zv. Cuna, iz Karijana, r. 1953., vinčani 1969.
Dica: Josip 1973., Anđelka 1972., Ivica 1979.

1.3.3.2.1.2.1. JOSIP sin Jakova i Josipe Konta, r.1973., odselijo u Zagreb
Veronika Perković iz Potoka, r.1976., vinčani 1998.
Dica:

1.3.3.2.1.2.2. IVICA sin Jakova i Josipe Konta, r.1979.
Zorica Zlatunić iz Pećina, r.1980., vinčani 2002.
Dica: Antonija 2003.

1.3.3.3. JAKOV zv. Popo sin Jure i Ane Mihaljević, r.1874. Jedno vrime učijo za pratra pa napustijo. Zbog toga ga zvali „popo“.
Luca Bandov, vinčani 1898., umrla 1943. oko 65 godina, velika vatra
Dica: imali samo žensku dicu koja su pomrla

Jurini - Zubonjini

1.3.3.4. MARKO (Pršo) sin Jure i Ane Mihaljević, r.1878., umro 1944. tifus,
Marta Mihaljević r. 1882., vinčani 1901., umrla 1944. tifus,
Dica: Mirko 1903.i Mate 1910.

1.3.3.4.1. MIRKO zv. Zubonja sin Marka i Marte, r.1903., umro 1977.
Ruža Mihaljević r. 1899., vinčani 1922., ćer Ivana i Matije
Dica: Srićko 1923. hrvatski vojnik - nestao krajem 2. svjetskog rata, Ile 1926.+1926. slabost, Marjan 1928., Ivo 1934., Tomica 1939.

1.3.3.4.1.1. MARIJAN sin Mirke i Ruže Mihaljević, r. 1928.
Ruža Mihaljević ćer Jure i Anđe, r.1934., vinčani 1954.
Dica: Drago 1954., Matija 1956., Milan 1962., Marija 1976.

1.3.3.4.1.1.1. DRAGO sin Marjana i Ruže Mihaljević, r.1954.
Mirjana Rubić iz Suhače, r.1957., vinčani 1978.
Dica: Miljenko 1980., Jurica 1982., Srećko 1985., Danica 1988.

1.3.3.4.1.1.1.1. MILJENKO sin Drage i Mirjane Rubić, r.1980.
Antonija Kurbaša iz ćosanlija, r.1981., vinčani 2004.
Dica:

1.3.3.4.1.1.2. MILAN zv.ćevo sin Marjana i Ruže Mihaljević, r.1962.
Ilinka Vila iz Otinovaca/Kupres, r.1967., vinčani 1985.
Dica: Marin 1985., Tomislav 1990., Matej1995., Petra 2004.

1.3.3.4.1.2. IVO sin Mirke i Ruže, r. 1934., oženjen odselijo u Osijek (Višnjevac)
Nediljka (Cura) Ivković (Gvešića), r. 19..., vinčani ....
Dica: Sriće, Miran i Goran

1.3.3.4.2. MATE sin Marka i Marte, r. 1910.
Mara Matić iz Dobrog (u SD piše iz Vidoša), r. 1912., vinčani 1933.
Dica: Milka (Mila) 1934., Anto 1936.+1936. vrućica, Anđa 1938., Ante (Šanto), Roko 1945. – odselijo u Osijek, Serafinka 1948.

1.3.3.4.2.1. ANTE zv. Šanto, sin Mate i Mare Matić, r.1941.
Mara Mihaljević r.1942., vinčani 1964.
Dica: Davor 1966., Ankica 1968., Davorka 1971., Ivica 1973.

1.3.3.4.2.2. ROKO sin Mate i Mare Matić r.1945. odselijo u Osijek (Višnjevac)
Ljeposava (Zeka) Brnić iz Dobrog
Dica: Mate 1968. i Marija

1.3.3.4.2.2.1.MATE sin Roke i Ljeposave r. 1968
Brigita
Dica: Martina,Ivan i Marko

1.3.3.4.2.1.1. DAVOR sin Ante i Mare Mihaljević, r.1966.
Ružica Mioč iz Šuice, r.1969., vinčani 1988.Dica: Josip 1989., Antonijo 1995.

Jurini - Mrkančevi

1.3.3.5. ANTE zv. Mrkanac sin Jure i Ane Mihaljević, r. 1881.
Mara Vidovića iz Dobrog, ćer Nikina, r. 1889., vinčani 1906., umrla 1971.
Dica: Janja r.1907., Agata 1910., Matija (Maša), Ana 1921., Dane 1925., Niko 1928., Slavko 1931., Luka 1933.+1933. kozomak

1.3.3.5.1. DANE sin Ante i Mare Vidović, r. 1925. krizman u Livnu na Gorici 29.8.1926.
Ivka Mihaljević (Rosina) r.1927., vinčani 1949.
Dica: Mira 1950., Ante 1952, Dragica 1957., Jasna 1960., Žarko 1961.

1.3.3.5.1.1. ANTE sin Dane i Ivke Mihaljević, r.1952.
Mirjana Pavić iz Potkraja, r.1953., vinčani 1975.
Dica: Josip 1976. i Danijela 1979.

1.3.3.5.1.1.1. JOSIP sin Ante i Mirjane Pavić, r. 1976.
Tanja ...iz Suhače r. ...., vinčani 2008.
Dica:

1.3.3.5.1.2. ŽARKO sin Dane i Ivke Mihaljević, r.1961. odselijo u Zagreb
Suzana Vujević iz Bugojna, r.1962., vinčani 1985.
Dica: Anita 1986., Marina 1990. i Ivan 1992.

1.3.3.5.2. NIKO sin Ante i Mare Vidović, r. 1928.
Ruža Mihaljević ćer Ivana i Zorke r. 1933., vinčani 1954., umrla 19…,
Dica: Mladenko 1955., Mila-Zdenka 1958., Ivica 1960.

1.3.3.5.2.1. MLADEN sin Nike i Ruže Mihaljević, r. 1955.
Katica Mihaljević, čičina, r.1958., vinčani 1977.
Dica: Ivana 1978, Ivona 1981., Irena 1990., Ruža 1994.

1.3.3.5.2.2. IVICA sin Nike i Ruže Mihaljević, r. 1960.,
Marija Mršo iz Šuice, r.1968., vinčani 1988.
Dica: Nikola 1989., Ruža 1995.

1.3.3.5.3. SLAVKO sin Ante i Mare Vidović, r. 1931., odselijo u Livno
Ruža Jolić r. 1937., vinčani 1955.
Dica: Branko, Marija i Zoran

1.3.3.5.3.1. BRANKO zv. Hos, sin Slavka i Ruže Jolić, r.1957.
Borka Sužanj, r. 1963., vinčani ...
Dica: Slavica i ...

1.3.3.5.3.2. ZORAN sin Slavka i Ruže Jolić, r.19…,
Vesna …………………
Dica:
PREDHODNI TEKST - Ivkovići >>>

NASTAVAK - Ivkovići >>>Komentari (2)add comment

Kristina Solic (rod. Maglica) said:

0
Dopuna
Citajuci ovu lozu Ivkovica-Perica ustanovila sam da moja baka nije upisana ni da je rodena...stoga mala dopuna, ona je najmladja Mirkina (zubonjina) kci. Zove se Tomica i rodena je 1939. godine:

1.3.3.4.1. MIRKO zv. Zubonja sin Marka i Marte, r.1903., umro 1977.
Ruža Mihaljević r. 1899., vinčani 1922., ćer Ivana i Matije
Dica: Srićko 1923. hrvatski vojnik - nestao krajem 2. svjetskog rata, Ile 1926.+1926. slabost, Marjan 1928., Ivo 1934, Tomica 1939
December 14, 2016

Drago Mihaljević said:

Drago Mihaljević
...
Upisana baba Tomica
December 27, 2016

Napišite komentar
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy

Online

0 korisnika i 126 posjetitelja online

Novi komentari